Konsultation

Konsultation
Produktionslogistik för vinst

Vinnande produktionslogistisk handlar om effektiv organisering. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, där resultatet ger maximal tillfredställelse.

Vi erbjuder logistiska lösningar på placering av våra produkter. Planering, samordning och styrning av materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från produktionssystemet är en förutsättning för att nå full potential. Genom att placera exempelvis våra golvmarkeringar på rätt sätt i lagerlokalen så kan arbetsprocessen förkortas och produktionen effektiviseras.

 

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om logistik och våra tjänster inom området.

Vill du veta mer om våra lösningar?